J Kisinski, fot. Arnold Ochman Listy do M.
Hanna Krall, fot. Juliusz Sokołowski Życie jest cudowne